Senin, 11 April 2011

LIRIK LAGU INDIA

TUJH MEIN DIKHA HAI
Tuhi  tu jannet meri  tuhi me ra jen
Tuhi  tu mannet meri tuhi ruhk ka suku..
Tuhi  yaki yoki dhandet
Tuhi dil qi he basted
Hole kuchna janu me
Bas itna hi  janu….
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Kesi  yeduri  kesi majjeburi
Mene naj rose tuje chulia
Ho..kabbe teri  husbu
Kabbe teri pati
Dilna mange ye jaha palia
Tuhi  dil ki he ronat
Tuhi  jann moki dolat
Hole kuch na janu
Bas ittena hi janu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Maseti maseti
Rabbene  banadi Jodi Jodi…hai…
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Cham-cham wae
Mucter ter saye
Tere ya saya jir reki cumuna
Ho..tuj mus kai
Tuj shar mai
Cese mera he khudel  jumuta
Tuhi meri he banded
Tuhi meri he basted
Hole kuchna janu me
Bas itna hi  janu….
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karuDASTAN OM SHANTI OM
sun me walo
suno esa bhi hotahe
dilde tahe jo
bo jane bhi kho tahe
pyar resa joker tahe
kia mer qe bi martahe
awoe tum bhi  aje sun ro……
ra seta he ye ke iketa ra java jodil hi dilme he khasi nata shanty bhana
ho hasi nati kejes seki khu busyu reti  ka dunia bhar meta mashubu re apsana
donoki  yekaha nihe jisse ko sabi
keh tihe om shanty om….
Rajawaki  dia rezu
Uski  dhi ye  he jus tejus
Us hasi name  yusko mele
Is ke qe sare renggebu
Rajawaki  dia rezu
Uski  dhi ye  he jus tejus
Us hasi name  yusko mele
Is ke qe sare renggebu
Us  ne najana yenatha nihe
Dure  tekho samjake panehe
Kyu ese thakis liye tha ye kaha nihe…
Ra seta heye  ke usdil ka hasi nake neka ho dil meko  koi du serahita
be khaber  iseva tese  usena java teka voka anja miko hona hora hita
lutekha hoki  ise raseta to sabhi
keh tihe  om shanty om
sun me walo
suno esa bhi hotahe
koi  jittena hase
kuttena hi  hotahe
Divani  hoke  hasina
Hai kia hoke hasina
Awo tum bi  aje sun ro..
Raseta he ye ke us wa  su  hasi na re kise jaha hota ander  seher  cai
Sang ge dil se dil lada ke be wava ke ha teake  use me ikkedin mo tehi  pai …
Iqe dham  kafasa raha  jes kho sabi
keh tihe om shanty om….
Yoko koi ka ther  sa mathjeta nehi
Ye jur  muko he  jo jubta nehi
Ye ta vu bo he jomit tanehi
Reh tehe ku ni ra tepel
Kuno hasina kjabtahua
Koi baha tabohat to gaya
Leken yuse bo bacana saker
Roya ta pyar uski ma teper
Roya ta pyar uski ma teper
Ra seta he ye ke  jo peh ca neta he ku ni ko kona java he lotteke aya
Keh rehi  hezendegi ka dil samaj leuske ser pe cha cuka hemo teka  saya
jarmogi  kermogi  hekaha  nijese
keh tihe om shanty om….
keh tihe om shanty om….
keh tihe om shanty om….KEHNA HAI TUMSE Mann
Sobarezanem leterelia
Teri  is kenemer  jaye
Jokia niho kisi a sappene
Kuch esa gergaye
Sobarezanem leterelia
Teri  is kenemer  jaye
Jokia niho kisi a sappene
Kuch esa gergaye
Keh hena…..
He tumse keh hena he….
Reh hena…
He dil me reh hena he….
A tum me pyar redhu
Tono jaha waredhu
Pe ri  ho saba ho
Kali ho machelti syabpenem kho
Koi nasya ho Kaza ho
Suhana masam ho..
Keh hena…..
He tumse keh hena he….
Reh hena…
He dil me reh hena he….
Sobarezanem leterelia
Teri  is kenemer  jaye
Jokia niho kisi a sappene
Kuch esa gergaye
Sobarezanem leterelia
Teri  is kenemer  jaye
Jokia niho kisi a sappene
Kuch esa gergaye
Ha….ha…ha…..KALI NAGIN KE MANN
Kali nagin kejesi  julfe teri  kali-kali
Sagerko moti  or  suraj ko tu de dihelali
Kali nagin kejesi  julfe teri  kali-kali
Sagerko moti  or  suraj ko tu de dihelali
Dekhejo tujjuko man bera bole
Man me basihe tu hole-hole
Kali nagin kejesi  julfe teri  kali-kali
Sagerko moti  or  suraj ko tu de dihelali
Kalehe dore-dore ho tehe bare  raske  piyare
Calehe behki-behki  tu kisi pehti dore dale
Rubbehe tikha-tikha ranggehe mira  samse yala
Husnepe me mer  mittahe cha he ho koi bibhilwala
Dekhejo tujjuko man bera bole
Man me basihe tu hole-hole
Kali nagin kejesi  julfe meri  kali-kali
Sagerko moti  or  suraj ko me de diholali
Dekhejo tujjuko man bera bole
Man me basahe tu hole-hole
Kali nagin kejesi  julfe teri  kali-kali
Sagerko moti  or  suraj ko tu de dihelaliTUJHE DEKHA TO YE JANA SANEM
(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem
     Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem
     Abyaha sikaha jaehem
     Teri  va ho me mer jaehem

(P) Tujhe dekha to ye jana sanem
      Piyar hota he diwana sanem
      Abyaha sikaha jaehem
     Teri  va ho me mer jaehem

(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
(P) ha….ha….ha..la..la…la….
 (P) Akhemeri  sabpenetere
       Dil mera yadil tere
 (L) Ho…mera hekia
 (P)La….la…la…
(L) Sabkut tera
(P) La..la…
 (L) Jateri  saseteri
(P) Meriya  hogaya  sugere  yagaye
       Muskurane  lage  sage hem

(L)  Tujhe dekha to ye jana sanem
       Piyar hota he diwana sanem
(P)  Abyaha sikaha jaehem
       Teri  vaho me mer jaehem
(L)  Tujhe dekha to ye jana sanem

(P) Yedil  kahi  laktanehi
       Kia kahu mekiya karu
(L) Ha….tusamene
      La….la
(L) Betirahe
      La..la…
(L)  Methuje dekha karu
(P) Dunia razeki dekeme agayi
      Piyar resihe bari  kia kasem

(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem

(P) Tujhe dekha to ye jana sanem
      Piyar hota he diwana sanem
(L) Abyaha sikaha jaehem
     Teri  vaho me mer jaehem
Ha….
(P) Teri  vaho me mer jaehem

Tidak ada komentar:

Posting Komentar