Minggu, 27 Februari 2011

LIRIK LAGU INDIA

JINA SIRF MERE LIYE
Ye din ye mahi ne sal…
Guzar zayengge mereyar..
Mager iktina rakna khayal…
Jina sirf mere liye
Jina sirf mere liye
Kasamse…
Jina sirf mere liye..
Jina sirf mere liye..
Ye din ye mahi ne sal…
Guzar zayengge mereyar..
Mager iktina rakna khayal…
Jina sirf mere liye
Jina sirf mere liye
Kasamse…
Jina sirf mere liye..
Jina sirf mere liye..
Abkabi na  kam ko
Bekararri abni
Yuhi bararte jahe
Ye humar ye abni
Is cahase pyar i do seti hamari
Nam lo setike abni umari
Muhabbat me sara jaha
Kareja na ho sawal..
Mager ikna rakna hayal…
Jina sirf mere liye
Jina sirf mere liye
Kasamse…
Jina sirf mere liye..
Jina sirf mere liye..
Hate  yu pagerke
Sate sate jal na
Cahe bodel mosem
Tum nahe badel na
Tera mera nata
Abkabi na cute
Saso kaye banden
Nab kabhi na cute
Mele hem co ho yar khusi
Cahekut  bi  ho abna hal
Mager iktina rakna khayal…
Jina sirf mere liye
Jina sirf mere liye
Kasamse…
Jina sirf mere liye..
Jina sirf mere liye..
Ye din ye mahi ne sal…
Guzar zayengge mereyar..
Mager iktina rakna khayal…
Jina sirf mere liye
JinaA sirf mere liye
Kasamse…
Jina sirf mere liye..
Jina sirf mere liye..

MERE MEHBOOBA
Kisi rojetumse
Mulaka tehogi
Kisi rojetumse
Mulaka tehogi
Meri jane  us din
Mere sate hogi
Mager kabne jane
Yeber sate hogi
Mera dil he pyar sa
Meradil  lakela
Zara tasbi rizitu
Nikel kesamenia
Merimeh boba
Meri takdi nihetu
Nikel samenia
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Zara tasbi rizitu
Nikel ke samenea
Merimeh boba
Oh bladi di di
Oh blada da  da
Oh bladu du du
What to do
Oh bladi di di
Oh blada da  da
Oh bladu du du
We love you
Nehi  yadekabese
Mager ne hu jabese
Meredil  meteri
muhabbat  he kabese
mesya yer  hutera
tumeri nazel he
bari bakarari
muje ajekel he
bari bakarari
muje ajekel he
Oh bladi di di
Oh blada da  da
Oh bladu du du
What to do
Oh bladi di di
Oh blade da  da
Oh bladu du du
We love you
Bhara konehebo
Hamebi batawo
Yetaswi r uski
Hame bhi bekawo
Yeqisisa bhiqo
Sunate nehi  he
Mager  do setose
Cupate nehi he
Cupate nehi he
Tere bar dil ki
Dara hem karengge
Nakut cal sadeto
Dua hem karengge
Nakut cal sadeto
Dua hem karengge
Dua hem karengge
Tarab peker aya gibo
Tuje milja ayebo
Meri mehbpba
Teri meh boba
Teri meh boba
Teri meh boba
Teri meh boba
Meri mehbba
Meri mehbba
Kisi roje abni
Mulaka tehogi
Meri jane  us din

Mere sate hogi
Mager kabne jane
Yeber sate hogi
Mera dil he pyar sa
Meradil  lakela
Zara tasbi rizitu
Nikel ke same nea
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba
Merimeh boba

CHAHA HAI TUJHKO
Chaha hai tujhko
Chahungga her zem
Marke bhi  bhilse ye pyar na ho ga ghem
Teri yatejoti he meriase beh tehe
Abna tumilen hoga
Pel-pel  ye keh tehe
Kia yezin ga nihe
Bas teri kahani he
Bas teri kahani he
Yezozin gani he
Chaha hai tujhko
Chahungga her zem
Marke bhi  bhilse ye pyar na ho ga ghem
Teri howafate wo cahetki rasne
Jute tewale kia juthi bhi kasme
Jane tamen na kia yesat he bas ye itena kehde
Tuj jaena lam ha Etewarta
De koi sila mere intezar reka
Chaha hai tujhko
Chahungga her zem
Marke bhi  bhilse ye pyar na ho ga ghem
Teri  ho teri chuca he kasem teri
Mutcuko  ham rahi tu abna ham dede
Sari umerhe mutcuko tarde cudaina sehna..
Rasete me koi he
 manzele meri
Meri sat jayenggi muskele meri
Chaha hai tujhko
Chahungga her zem
Marke bhi  bhilse ye pyar na ho ga ghem
Tusamenehe meri bhir  yedurihe
Tutjukese batawome hai kia majjubrihe
Yebhi koi tina he
Sirfe aisunahe
Sirfe aisunahe
Yebhi koi tina heHem…pyarreka mosem ata he
Atahe iqkebal dil dia jatahe
Iqkebal-iqbal
jawa-jawa dilke der kenme
Koi sama tahe
Koi sama tahe
Iqkebal-iqbal
O muje kia hua
Meurne lage
Ho ajnabi
Meri  ajnabi
Ajnabi  tera dil Curane ayahe
Ajnabi ninde urane ayahe
Lutenewala chenekaha   baega
Lutenewala hut lut tuke cayega
He…….
Cahe  ka kaha..
Ji e….kaya ha mare ga yaha
Ye ajnabi
Tera ajnabi..
Tera ajnabi..
Najane ayetum ka hase
Ikna pyar na laetum kahase

TOBA  TUM HARE YE ISARE

Toba  tum hare ye isare
Ham to  dibane he tum hare
Raze ye qese khoile rehi ho
Tum akhose boli rehi ho
Jado athi he tum ko sare
Toba  tum hare ye isare
Hamto  dibane he tum hare
Chole te ho tarezo delke
Tum bata ho tum se milke
Janu dil koi qiuna hare
Toba  tum hare ye isare
Cumus damakta chadu-chadu
Zulfu gane ri  kussubu-khussubu
Sase hamare  mehki-mehki
Nazeri tumhare behki-behki
Tum hara badan hesece caman
Hose hura de nazare
Toba  tum hare ye isare
Koinasyahe chalka-chaleka
Ho su pacae halka-haleka
Hamhe jese khoe-khoe
Jage likin soe-soe
Micel tiraho bahoke khere hamare
Toba  tum hare ye isare
Hamto  dibane he tum hare
Chole te ho tarezo delke
Tum bata ho tumse milke
Janu dil koi qiuna hare
Toba  tum hare ye isare
Ham to  dibane he tum hare
Raze ye qese khoile rehi ho
Tum akhose boli rehi ho
Jado athi he tum ko sare
Toba  tum hare ye isareTidak ada komentar:

Posting Komentar